Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Soru 33: FP-Btr öğretmenlerine nöbet ücreti ödenir mi?

Son Sorular ve CevaplarıKategori: MebbisSoru 33: FP-Btr öğretmenlerine nöbet ücreti ödenir mi?
Admin Admin sormuş 2 ay önce

Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde için Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesi)

Görevlendirilen öğretmene Bt rehberliği görevi yürüttüğü günler haricinde nöbet görevi verilebilecektir.

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. Maddesinin 4. Fıkrasında “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.” denilmektedir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86. Maddesinin 4. fıkrasının (ö) bendinde “Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.” ve 91. Maddesinin 1. fıkrasında “Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.” denilmektedir.

Buna göre FP-Btr görevi olmayan günlerde diğer öğretmenler ile aynı konumda olup ilgili maddeler gereğince nöbet tutar ve bu tutulan nöbetler içinde ücret ödenir.